"Bez tej miłości nie można żyć..."

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
C.K. Norwid, Moja piosnka

Tradycją naszej szkoły są listopadowe spotkania, podczas których uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowują patriotyczne montaże słowno-muzyczne związane z kondycją człowieka w Ojczyźnie i we współczesnym świecie.
Temat przewodni tegorocznej wieczornicy stanowiła miłość do ojczyzny. Uczniowie starali się udowodnić przybyłym gościom, że „Bez tej miłości nie można żyć”. Po uroczystym powitaniu pani dyrektor Agnieszki Godyń zgasły światła i nadszedł czas na wprowadzający akcent uroczystości - pieść Lech Makowieckiego, Rok 966. Następnie przy akompaniamencie muzyki na scenę wkroczyli uczniowie, którzy recytowali wiersze m.in. Cypriana Kamila Norwida. Przywołane zostały również ważne postaci w dziejach drogi Polaków ku wolności: Józefa Piłsudskiego, powstańców warszawskich, Jana Pawła II czy Lecha Wałęsy. Inscenizacji towarzyszył bogaty repertuar muzyczny, na który składał się Polonez Ogińskiego, Pieśń Legionów Polskich, Ballada o Janku Wiśniewskim w interpretacji Krystyny Jandy, Warszawskie dzieci czy też fragmenty utworów Fryderyka Chopina.
Drugą część uroczystości stanowiły wokalne występy uczniów naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że każdy z gości tego wieczoru wyniósł istotną dla siebie refleksję.
A oto słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego z działa “O poprawie Rzeczypospolitej”. Niech będą dla nas wszystkich drogowskazem, niech się tak stanie, jak 500 lat temu wymarzył sobie wielki Polak:

“ Niech tedy to będzie celem Rzeczypospolitej, by w niej wszyscy obywatele mogli żyć dobrze i szczęśliwie, to jest uczciwie i sprawiedliwie, aby wszyscy rośli godnością i pożytkami, aby wszyscy wiedli żywot spokojny i cichy, aby każdy mógł strzec swej własności i ją zachować, aby przed krzywdą każdy był jak najmocniej zabezpieczony.”