Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Szkolnego:
Monika Wentrys
Tomasz Kurdziel

Wrzesień

Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Myślachowicach
Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU
Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek
Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek;
Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki ściennej SU.
Dzień Chłopaka i Otrzęsiny klas czwartych - dyskoteka

Październik

Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie we współpracy z SKO zbiórki karmy dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji "Październik - miesięcem dla zwierząt"
Swiatowy Dzień Uśmiechu – obdarowanie każdego ucznia wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem;
Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły, przygotowanie okolicznościowego apelu;
Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”
Konkurs „Mój region w przyszłości”- ogłoszenie konkursu w ramach grantu „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”;
30.10. – Dzień Spódnicy – każdy, kto ubierze spódniczkę, nie będzie pytany danego dnia oraz będzie zwolniony z pisania kartkówki

Listopad

Akcja szkolna :Tydzień bez telefonu konkurs pod hasłem:,, Nie jestem uzależniony”;
Filmowa noc w szkole,
Narodowe Święto Niepodległości –udział w wieczornicy patriotycznej w domu kultury;
Andrzejki – dyskoteka szkolna;

Grudzień

Akcja „Szlachetna paczka” – przyłączenie się szkoły do gminnej akcji charytatywnej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
Konkurs międzyklasowy na największą, świąteczną kartkę bożonarodzeniową;
Boże Narodzenie: wystrój korytarzy, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

Styczeń

13.01.- Międzynarodowy Dzień Krawata i muszki – każdy, kto ubierze krawat lub muszkę w tym dniu, nie będzie pytany i ominie go kartkówka;
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2018/2019.

Luty

Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
Dyskoteka Walentynowa – ubieramy się na czerwono;
Poczta Walentynkowa - przygotowanie kartek walentynkowych i dostarczenie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”.

Marzec

Dzień Kobiet połączony ze Światowym Dniem Życzliwości- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu, wszyscy przychodzą ubrani na zielono i otrzymują miłe słówka na zielonej karteczce;
Dzień Wiosny – zorganizowanie happeningu z marzanną;
Dzień 30.03. Światowy Dzień Muffinka– każda klasa w tym dniu degustuje muffinki (współpraca z Rada Rodziców)

Kwiecień

Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;
Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
Dzień owocowego szaszłyka – każda klasa w tym dniu wykonuje owocowe szaszłyki, wspólna degustacja.

Maj

Udział w gminnych obchodach rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja;
III Myślachowickie Święto Rodziny – udział, przygotowanie atrakcji imprezy środowiskowej
Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy;
Majowa Dyskoteka.

Czerwiec

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019;
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – pożegnanie klasy 8.