ZAPISY DO KLASY I

DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

W terminie od 24.02.2020 r. do 6.03.2020 r. można złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony.
Serdecznie zapraszamy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie kandydata

(dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Myślachowice)

Oświadczenie

(dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Myślachowice)