RUSZAJĄ ZAPISY DO KLASY I !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myślachowicach
ogłasza w dniach od 4.02.2019 r. do 19.02.2019 r.
zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w roku 2012 (dotyczy dzieci mieszkających w obwodzie szkoły).
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony.
Serdecznie zapraszamy.

DOKUMENTY:

Zgłoszenie kandydata

(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Myślachowice)

Oświadczenie

(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Myślachowice)

Klauzula informacyjna Szkoły