ZAPISY DO KLASY I

DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

W terminie od 26.02.2018 r. do 16.03.2018 r. można złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły..
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony.
Serdecznie zapraszamy.

DOKUMENTY:

Zgłoszenie kandydata

(dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Myślachowice)

Oświadczenie

(dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Myślachowice)