RUSZAJĄ ZAPISY DO KLASY I !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myślachowicach
ogłasza w dniach od 24 .01. 2018 r. do 20.02.2018 r.
zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w roku 2011 (dotyczy dzieci mieszkających w obwodzie szkoły).
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły lub do pobrania z naszej strony.
Serdecznie zapraszamy.

DOKUMENTY:

Zgłoszenie kandydata

(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Myślachowice)

Oświadczenie

(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Myślachowice)