Szkolny projekt edukacyjny
„Trzebinia moja mała Ojczyzna – wczoraj, dziś i jutro”
podsumowany !

26 stycznia 2018 r. w naszej szkole został podsumowany edukacyjny projekt „Trzebinia moja mała Ojczyzna – wczoraj, dziś i jutro”. Był on realizowany od października 2017 r. do stycznia 2018 r. Głównym celem projektu było wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania regionem, miastem i umocnienie więzi ze środowiskiem lokalnym.
Realizując projekt, uczniowie poznali najbliższe środowisko swojego miejsca zamieszkania, historię, zabytki i piękne zakątki Trzebini. Ponadto nauczyli się dostrzegać aktualne i przyszłe potrzeby najbliższego środowiska. Dzisiaj czuja się współodpowiedzialni za wszystko, co ich otacza i są gotowi uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności.
W ramach projektu w listopadzie ubiegłego roku uczniowie uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczego odwiedzili Muzeum Regionalne usytuowane na terenie dawnego szybu kopalni „Zbyszek”. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak licznie zgromadzone w muzeum pamiątki życia codziennego mieszkańców naszego miasta.
Uczniowie klasy 6 Kamil Piechowicz i Jan Pałka na zajęciach koła regionalnego poznawali najważniejsze fakty z dziejów Trzebini. Przeglądali szereg zdjęć, zapoznali się z dokumentacją archiwalną, bogatą literaturą. Swoje obserwacje i informacje przedstawili w formie prezentacji:
"Trzebinia w dziejach Polski"
"Architektura w Trzebini"
W listopadzie uczniowie naszej szkoły odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Trzebini. Tam odbyła się prelekcja z p. dr Jolantą Piskorz nt: „Tak zmieniała się Trzebinia”. Na spotkaniu uczniowie mieli niebywałą okazję wysłuchać ciekawych opowieści o barwnej przeszłości naszej małej Ojczyzny. Na zakończenie spotkania, uczniowie zobaczyli wystawę z okazji 200- lecia nadania Trzebini praw miejskich. W ramach realizowanego projektu, w naszej szkole zorganizowano wiele konkursów o tematyce regionalnej. Jako pierwszy w listopadzie, odbył się konkurs wiedzy o Trzebini. Chętni uczniowie, którzy wzięli w nim udział, wykazali się niezwykle szeroką wiedzą na temat swojego miejsca zamieszkania.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I m- Mikołaj Talowski
II m- Patryk Walczyk
III m- Bartosz Pietrzak


Od października do końca grudnia ubiegłego roku uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do konkursu multimedialnego. Uczniowie klas młodszych wykonali pocztówki o Trzebini. Niektóre z nich można było podziwiać w galerii zdjęć na stronie szkoły i na Facebooku.
W tej kategorii zwycięzcami zostali :
I m- Michał Brzóska
II m- Radosław Nowak
III m- Helena Załęcka


Uczniowie klas starszych tworzyli prezentacje multimedialne pt.„ Atrakcje przyrodnicze Trzebini”.
Zwycięzcami w tej kategorii zostali:
I m- Kamil Piechowicz
II m- Angelika Gawlik i Kornelia Dąbek
III m- Wiktoria Pierzynka


W ramach projektu edukacyjnego „Trzebinia, moja mała Ojczyzna –wczoraj, dziś i jutro” uczniowie starszych klas, zmierzyli się również z niełatwym zadaniem stworzenia prac literackich poświęconych właśnie Trzebini. Na pierwszy ogień poszła klasa 6, która przygotowała legendy o powstaniu tej miejscowości lub innego obiektu z nim związanego. Uczniowie dali się ponieść fantazji i stworzyli niezwykle barwne, interesujące opowieści przeplecione, jak na legendę przystało, wątkami historycznymi.
W konkursie literackim „Legenda o powstaniu Trzebini” zwycięzcami zostali:
I m- Kamil Kempys
II m- Kamil Piechowicz
III m- Kacper Poroś


Z kolei klasa 4 stanęła przed równie ambitnym zadaniem, ułożenia czterowersowej rymowanki o dowolnym miejscu związanym z gminą Trzebinia. Każdy z uczniów tej klasy, okazał się niezwykle utalentowanym poetą, który swobodnie porusza się po świecie rymów. Wśród najbardziej popularnych trzebińskich miejsc, o których pisali uczniowie klasy 4, należy wymienić dworzec kolejowy, rzekę Kozibród, Dwór Zieleniewskich, hotel „Pod Zegarem”, a i sama Trzebinia jako miasto pojawiała się dosyć często.
W konkursie literackim „ Tęczowe rymy o moim mieście” zwycięzcami okazali się:
I m- Tomasz Homorowicz
II m- Kinga Witkowska
III m- Mateusz Pietrzyk


Konkurs plastyczny „Moje miasto w przyszłości” przeprowadzony został w klasach IV- VI naszej szkoły. W konkursie wzięło udział 52 uczniów. Dzieci wykonywały prace według własnego pomysłu. Jury konkursowe podczas wyłaniania najlepszych prac brało pod uwagę pomysłowość oraz estetykę wykonanej pracy.
A oto laureaci:
I m Nadia Ścigaj
II m Kacper Poroś
III m Zuzanna Stalmańska


W ramach projektu został również ogłoszony konkurs fotograficzny „Piękne krajobrazy Ziemi Trzebińskiej”.
Szkolny projekt edukacyjny „Trzebinia moja mała Ojczyzna – wczoraj, dziś i jutro” okazał się doskonałą okazją, by skonfrontować współczesne spojrzenie uczniów na gminne miasto z jego dawnymi dziejami. Uczniowie pochylili się nad historią regionu, którego są integralną częścią.