Dzień Lekcja klasa I klasa II klasa III  klasa IV a klasa IV b klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII
Pn 1 edukacja   edukacja   informatyka   WDŻ język angielski  zaj.wyr. jęz. pol.
2 edukacja   edukacja historia język ang.   przyroda geografia język polski
3 edukacja edukacja   wych. fiz. język ang. historia religia matematyka język polski chemia
4   wych. fiz. język ang. edukacja matematyka język polski technika język polski chemia matematyka
5 religia   wych. fiz.   język polski matematyka język polski historia biologia fizyka
6   edukacja   religia zaj. k.k./etyka język polski godz. wych. matematyka historia
7   edukacja       plastyka wych. fiz. fizyka język niemiecki
8           muzyka wych. fiz. język niemiecki zaj. korek. komp.
Wt 1 edukacja   język ang. informatyka   wych. fiz. zaj. korek. komp. etyka matematyka
2 edukacja   edukacja matematyka język polski wych. fiz. język angielski matematyka język polski
3 edukacja zaj.wyrów. edukacja język polski język angielski język polski matematyka geografia wych. fiz.
4   wych. fiz. edukacja    wych. fiz. język ang. religia matematyka język polski historia geografia
5   edukacja  religia   wych. fiz. matematyka geografia historia język polski język angielski
6   edukacja      wych. fiz. historia zaj. komp. język angielski religia
7   religia     wych. fiz. język angielski   godz. wych. informatyka
8               wych. fiz. WOS
Śr 1 Basen edukacja  Basen   wych. fiz. przyroda zaj. korek. komp.   religia matematyka
2 Basen edukacja  Basen przyroda wych. fiz. matematyka religia fizyka język polski
3 ed. inform. edukacja  edukacja religia matematyka język polski przyroda wych. fiz. chemia
4 edukacja   wych. fiz. edukacja matematyka język polski religia język polski matematyka fizyka
5 edukacja zaj. rozw. edukacja technika religia informatyka matematyka chemia wych. fiz.
6 edukacja   religia język polski godz.wych.   wych. fiz. informatyka język angielski
7 język ang.           wych. fiz. zaj. korek. komp. religia
8                 zaj. wyr. jęz. ang.
Cz 1   religia edukacja matematyka plastyka   język angielski język polski biologia
2   edukacja  edukacja godz. wych. muzyka wych. fiz. język polski religia język niemiecki
3   edukacja  język ang. plastyka matematyka wych. fiz. religia biologia język polski
4 religia ed. inform. edukacja muzyka język polski język angielski matematyka wych. fiz. godz. wych.
5 edukacja Basen  zaj. komp. język angielski technika biologia plastyka wych. fiz. matematyka
6 edukacja Basen   język polski język angielski matematyka muzyka język niemiecki wych. fiz.
7 edukacja         godz. wych.   plastyka wych. fiz.
8               muzyka zaj. rozw. mat.
Pt 1   edukacja  edukacja wych. fiz.   język polski przyroda   edb
2   edukacja  edukacja wych. fiz.   język angielski matematyka historia język polski
3   edukacja  edukacja przyroda wych. fiz. historia język polski matematyka język angielski
4 edukacja   wych. fiz. edukacja język polski przyroda matematyka język polski język angielski  historia
5   wych. fiz. język ang.   wych. fiz.   język polski   technika język polski WOS
6 edukacja           język angielski język polski WDŻ
7 język ang.             WDŻ  
8                  
Liczba godzin 22 24 23 26 27 28 32 37 38