O nas.

Grono Pedagogiczne SP w Myślachowicach:

mgr Agnieszka Godyń - dyrektor szkoły

mgr Aneta Brzóska - matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Sylwia Brzózka - biologia, chemia

mgr Marta Dąbek - przyroda, biblioteka szkolna

mgr Barbara Gozdek-Lurka - historia, WDŻ

mgr Małgorzata Janota-Palusińska - pedagog szkolny, zajęcia techniczne

mgr Krystyna Kałuża - religia

mgr Agnieszka Kołtun - muzyka, plastyka

mgr Tomasz Kurdziel - wychowanie fizyczne

mgr Iwona Leś-Kubik - geografia, zajęcia komputerowe

mgr Magdalena Niewiedział - język angielski, edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Popielnicka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Rudnicka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Anetta Świerczek-Sumera - język polski

mgr Monika Wentrys - język polski, historia

mgr Dorota Zając - edukacja wczesnoszkolna, etyka