Lekcja otwarta dla rodziców w klasie VII

30 stycznia w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta dla rodziców z geografii w klasie VII. Tematem lekcji była Trzebinia, czyli nasza mała Ojczyzna.
Głównym celem lekcji było poznanie przez uczniów, środowiska przyrodniczego i geograficznego naszego miejsca zamieszkania.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali zadania geograficzne pracując w grupach. Wykazali się przy tym, niezwykle szeroką wiedzą i umiejętnościami na temat Trzebini.
Lekcję poprowadziła nauczycielka geografii w naszej szkole- p. Iwona Leś- Kubik.