Harmonogram zebrań

Data

Godzina

Rodzaj spotkania i miejsce

11.09.2018r.

17.00

Spotkanie z wychowawcą

sale lekcyjne

23.10.2018r.

17.00 -  18.30

Otwarte drzwi, sale lekcyjne

4.12. 2018r.

17.00 -  18.30

Otwarte drzwi, sale lekcyjne

29.01.2019r.

17.00 klasy IV-VIII

Spotkanie z wychowawcą

sale lekcyjne

5. 02.2019r.

17.00 klasy I-III

Spotkanie z wychowawcą

sale lekcyjne

9.04.2019r.

17.00 -  18.30

Otwarte drzwi, sale lekcyjne

21.05.2019r.

17.00 -  18.30

Otwarte drzwi, sale lekcyjne

4.06.2019r.

17.00

Spotkanie z dyrektorem

Spotkanie z wychowawcą

 sale lekcyjne

W miarę potrzeb rodzic może kontaktować się z każdym nauczycielem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania, dogodnego dla obydwu stron.