Dni wolne od zajęć

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245)

Ustala się w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych bez konieczności odpracowywania:

2.11.2018r.

29.04.2019r.

30.04.2019r.

2.05.2019r.