Szkolny konkurs „Bezpieczny Internet- działajmy razem!”

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu świętowaliśmy w naszej szkole 7 lutego pod hasłem: „Działajmy razem!”. Celem imprezy było uświadomienie wszystkim uczniom zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych oraz integracja środowiska szkolnego. Młodzież w klasach pod opieką swoich wychowawców, rozwiązywała zadania konkursowe i układała z rozsypanki literowej tegoroczne hasło DBI. Wcześniej we wszystkich klasach przygotowano gazetki, na których widniały zasady bezpieczeństwa w sieci. Kolejnym zadaniem z jakim musieli się uporać uczniowie naszej szkoły, było zaprezentowanie przed całą społecznością szkolną scenek „Nasza klasa bezpieczna w sieci” , wykonanych plakatów i Strażnika Internetu. Rywalizacja między klasami była zacięta, a wszystkie klasy wywiązały się z powierzonych im zadań wzorowo. Bawiliśmy się wyśmienicie.